Вирощування і реалізація с.-г. продукції і насіння. ФГ «ГРИГА»

Пшениця ФГ «Грига»

Пшениця посідає провідне місце у зерновому балансі країни. Зростання врожайності пшениці й поліпшення якості зерна пшениці на основі інтенсифікації виробництва  – найважливіше завдання на перспективу.

Досвід застосування інтенсивних технологій вирощування пшениці свідчить, що сьогодні існує можливість постійно одержувати урожай 55-70 ц/га зерна пшениці на великих площах у зонах із сприятливими грунтово-кліматичними умовами.

Підвищення стійкості зернового господарства можливе при освоєнні зональних систем землеробства, які забезпечують раціональне використання виробничих ресурсів і біокліматичного потенціалу певного регіону. При цьому як сукупність факторів інтенсифікації, так і їх роль у формуванні врожаю суттєво різняться залежно від зони, рівня родючості ґрунту, використання біологічного потенціалу сорту, забезпеченості технології матеріальними ресурсами та ін.

Агротехніка різних сортів озимої пшениці, яка відповідає вимогам інтенсифікації, потребує прийняття науково-обґрунтованих та економічно виправданих рішень, але не копіювання і спрямована на постійне врахування ситуацій, що складаються на полі.

Насіння озимої твердої та м’якої пшениць, а також насіння ярої твердої пшениці пропонує ФГ «Грига».